Product Filter

Beijing Tong Ren Tang 北京同仁堂

22 products found in Beijing Tong Ren Tang 北京同仁堂

Tong Ren Tang Liuwei Dihuang Wan (Six Flavor Rehmannia Pill) 六味地黄丸
 • From $ 7.99

Sale

Tong Ren Tang Jia Wei Xiao Yao Wan (Happy Mind) 加味逍遙丸
 • $ 8.99
 • $ 8.60

Sold out

Tong Ren Tang Tiaojing Cuyun Wan (Motherhood Pills for Infertility) 同仁堂調經促孕丸
 • $ 9.99

Sold out

Tong Ren Tang Fu Zi Li Zhong Wan 北京同仁堂附子理中丸
 • $ 8.99

Sold out

Tong Ren Tang Wu Zi Yan Zong Wan ( Five Seeds Combo) 五子衍宗丸
 • $ 7.99
Tong Ren Tang Buzhong Yiqi Wan 北京同仁堂补中益气丸(水丸)
 • $ 9.99
Tong Ren Tang Jin Kui Shen Qi Wan 北京同仁堂金匮肾气丸 360Pills
 • $ 10.99
Tong Ren Tang Shugan Hewei Wan 舒肝和胃丸 180Wan
 • $ 8.99
Tong Ren Tong Pifubing Xuedu Wan 同仁堂皮肤病血毒丸 200 Pills
 • $ 10.99
Tong Ren Tang Fangfeng Tongsheng Wan 北京同仁堂防风通圣丸
 • $ 8.99

Sold out

Tong Ren Tang Wuji Baifeng Wan 同仁堂 烏雞白鳳丸
 • From $ 11.99
Tong Ren Tang Niuhuang Jie Du Pian 北京同仁堂牛黃解毒片 120Pills
 • $ 8.99
Tong Ren Tang Qi Guan Yan Wan 北京同仁堂气管炎丸
 • $ 9.99
Tong Ren Tong Kunbao Wan Menopause Pills 同仁堂坤宝丸
 • $ 14.99

Sold out

Tong Ren Tang Ren Shen Gui Pi Wan (Ginseng Complex) 同仁堂人参归脾丸
 • $ 7.99

Sold out

Tong Ren Tang Mai Wei Di Huang Wan (Eight Immortals Tea Pills) 同仁堂麥味地黃丸
 • $ 8.99
Tong Ren Tang Ma Ren Run Chang Wan 北京同仁堂麻仁润肠丸
 • $ 7.99
Tong Ren Tang Qing Yin Wan 北京同仁堂清音丸
 • $ 6.99